Glasbyte / Glasmästeri

1 Vilket glas bör jag ha i mina fönster?

Svaret beror mycket på vilka behov ni har.

Ska ni ha kulturglas, energiglas, eller kanske glas anpassat för buller? Ljudisolerat glas kan vara att föredra i ett vältrafikerat område för att slippa oljudet utifrån. Vill man spara in på elkonsumtionen är energiglas ett fantastiskt alternativ! Rådfråga oss gärna via telefon eller mail för det alternativ som passar allra bäst för just er!

(Ex. på mail och telefon i närheten av texten, kanske i spalten bredvid?)

2 Isolering/Tätlister

Att kall luft smiter igenom fönstret är inte ovanligt på äldre fönster. Detta kallas kallras. Det är viktigt att fönsterbågar tätas ordentligt av en professionell hantverkare så att värmen stannar kvar inomhus. Om tätningen är skadad, saknas eller är felaktigt installerad blir kallraset extra påtaglig under vinterperioden. Tänk på att täta fönster leder till minskad energiförbrukning!

Info@fonstria.se
Tel: 08 - 21 11 22