Isolering / Tätlister

Home Isolering / Tätlister

Vad analyserar vi?

Fönsterbågarna behöver tätas ordentligt för att värmen ska stanna kvar inomhus.

Tätningen mellan fönsterbåge och karm ska utföras på ett sådant sätt så att den varma och fuktiga luften inuti inte kommer i kontakt med den kalla glaspanelen utanför.

Om tätning saknas eller är skadad sjunker värmen inomhus.

Följande video förklarar arbetet vi gjorde för att lösa problemet

Hur Fönstria AB arbetar efter överenskommen arbetsplan

Boende/hyresgäster får tre dagars besked i sin brevlåda om att hantverkare är på väg.

Den dagen arbetet börjar, på morgonen, ringer vi på klockan för att hämta nyckeln eller komma åt lägenheten. Hantverkarna har fullt ansvar för nycklarna och för att lägenheten är låst.

Alla berörda lägenheter besiktigas och dokumenterar eventuella golvskador, fönsternischer, krossat glas mm.

Golv och allt nära fönstret är täckt för att skydda dem från smutsen som kommer att lossna på grund av det arbete vi gör och vi rengör dem kontinuerligt.

Tack vare metoder vi arbetat fram kan vi påbörjar arbetet med fönster oavsett väderförhållanden. Det gör att vi kan jobba mitt i vintern utan problem.