Isolering / Tätlister

Vad analyserar vi?

Fönsterbågarna behöver tätas ordentligt för att värmen ska stanna kvar inomhus.

Tätningen mellan fönsterbåge och karm ska utföras på ett sådant sätt så att den varma och fuktiga luften inuti inte kommer i kontakt med den kalla glaspanelen utanför.

Om tätning saknas eller är skadad sjunker värmen inomhus.

Info@fonstria.se
Tel: 08 - 21 11 22