Nya Fönster

Installera nya fönster utan att byta ut gamla karmar

Ett hållbart genomförande resulterar i mindre slöseri och lägre kostnader! Att slänga något som inte är dåligt är slöseri med resurser. Därför vill vi ta vara på så mycket som möjligt av det som redan finns.

Om möjligheten att behålla den gamla karmen finns, då är det att föredra. Då byter man endast ut fönsterbågarna. Därmed slipper man utföra arbete på de eventuella putsskador på fasaden eller inre skador som kan uppstå i samband med fönsterbytet.

Här visar vi hur det går till med nya och moderna fönster.

 

Info@fonstria.se
Tel: 08 - 21 11 22