Nya Fönster

Home Nya Fönster

Översättningsresultat Hur identifierar vi ett byte av fönster?

När fönster är i så dåligt skick att det enda alternativet är att byta ut dem.

Byta ut karm och fönsterbågar

Fönsterbyten där man byter både karm och fönsterbågar är idealiskt om du samtidigt ska utföra fasadarbeten. Den typen av fönsterbyten innebär att man behöver hantera de putsskador som normalt uppstår när gamla karmar tas bort.

Installera nya fönster utan att byta ut gamla karmar

Att slänga något som inte är dåligt är slöseri med resurser. Därför vill vi ta vara på så mycket som möjligt av det som redan finns.

Om möjligheten att behålla den gamla karmen finns, då är det att föredra! Då byter vi endast ut fönsterbågarna. Därmed slipper man utföra arbete på de eventuella putsskador på fasaden eller inre skador som kan uppstå i samband med fönsterbytet.

Hur vi arbetar efter att ha accepterat arbetsplanen?

Boende/hyresgäster får tre dagars besked i sin brevlåda om att hantverkare är på väg.

Den dagen arbetet börjar, på morgonen, ringer vi på klockan för att hämta nyckeln eller komma åt lägenheten. Hantverkarna har fullt ansvar för nycklarna och för att lägenheten är låst.

Alla berörda lägenheter besiktigas och dokumenterar eventuella golvskador, fönsternischer, krossat glas mm.

Golv och allt nära fönstret är täckt för att skydda dem från smutsen som kommer att lossna på grund av det arbete vi gör och vi rengör dem kontinuerligt.

Tack vare metoder vi arbetat fram kan vi påbörjar arbetet med fönster oavsett väderförhållanden. Det gör att vi kan jobba mitt i vintern utan problem.